TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING
We gebruiken cookies op onze website om het gebruik te analyseren en om de functionaliteit en inhoud te verbeteren. Met uw toestemming steunt u ons bij het verder vormgeven van onze website. U kunt het gebruik van cookies via uw browser beperken of voorkomen of bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Als u uw toestemming geeft, kunt u deze te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.

Alleen technisch noodzakelijke cookies
Meer informatie
Alles accepteren
Meer informatie

Actuele Prijslijst en Brochure's

Geen gegevens

Certificaten

Beschrijving bestand Download
Aquaperle certificateDownload PDF 0,3 MB
Conformiteitsverklaring (Prestatieverklaring) - SanSwiss douchebakkenDownload PDF 0,1 MB
Conformiteitsverklaring (Prestatieverklaring) - SanSwiss douchewandenDownload PDF 0,8 MB
TÜV-certificaatDownload PDF 0,9 MB

Overig

Beschrijving bestand Download
SanSwiss-logotypesDownload ZIP 1,2 MB