Cookies
Selectie bevestigen
Alles toestaan

Alles weigeren

Bepalingen inzake de gegevensbescherming
van Sanswiss AG voor het gebruik van het Sandswiss Portaal

Het doet ons genoegen u op onze website welkom te heten.
Op de toegang tot deze website en het gebruik ervan zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met alle teksten, afbeeldingen en overige op deze website vermelde inhoud zijn eigendom van Sanswiss AG.

Alle inhoud op deze website, die als handels- of dienstmerk of als logo wordt gekenmerkt, is een ingeschreven en/of niet geregistreerd merk van Sanswiss AG.

Het downloaden en afdrukken van informatie van deze website is uitsluitend toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik. Sanswiss AG behoudt alle eigendomsrechten. De vermenigvuldiging, overdracht, wijziging, het toevoegen als link of gebruik van de website voor handelsdoeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanswiss AG.
Misbruik van in deze website vervatte handelsmerken of andere inhoud is ten strengste verboden. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat Sanswiss AG haar intellectuele-eigendomsrechten consequent en tot volledige uitputting van de beschikbare rechtsmiddelen beschermt.

Met de toegang tot en het gebruik van deze website worden u geen licentie- of eigendomsrechten van Sanswiss AG of derden toegekend.

Geen garantie en geen aansprakelijkheid

Sanswiss AG stelt alles in het werk om juiste informatie ter beschikking te stellen. Wij geven echter noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend enige garantie voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, kosten, verliezen of aansprakelijkheidsstellingen, die eventueel door toegang tot of gebruik van de website zijn veroorzaakt.

Voorts is Sanswiss AG niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies in verband met virussen die uw computersysteem of andere eigendommen hebben gekregen nadat u de inhoud van deze website heeft bezocht, opgeroepen of gedownload. Het downloaden van inhoud van deze informatie is altijd voor eigen risico.

Binnen het kader van de wet doet hierbij u hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht Sanswiss AG en de verantwoordelijke personen ervan aansprakelijk te stellen voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van of de toegang tot deze website.

Links naar andere websites

Deze websites kan verbindingen („links“) of verwijzingen naar andere websites bevatten of worden geopend via links van andere websites, waarop Sanswiss AG geen invloed heeft. Sanswiss kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van de inhoud van andere websites en is niet aansprakelijk voor schade of nadeel die wegens het gebruik van dergelijke inhoud of een dergelijke toegang ontstaat. Iedere link naar andere websites dient uitsluitend de gebruikersvriendelijkheid van deze website.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op elk geschil of elke vordering die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website, is het Zwitserse recht van toepassing. De rechter van Balsthal (Solothurn) is exclusief bevoegd.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op enig moment te wijzigen of te corrigeren. Als gebruiker van deze website bent u ook gebonden aan de herziene gebruikersvoorwaarden. Wij raden u derhalve aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op te hoogte te blijven van de actuele gebruiksvoorwaarden.

Contact

Sanswiss AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen
Tel: +4162 389 05 10
Fax: +4162 389 01 43

Directie

Urs Gasser         Olivier Gunther