TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING
We gebruiken cookies op onze website om het gebruik te analyseren en om de functionaliteit en inhoud te verbeteren. Met uw toestemming steunt u ons bij het verder vormgeven van onze website. U kunt het gebruik van cookies via uw browser beperken of voorkomen of bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Als u uw toestemming geeft, kunt u deze te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.

Alleen technisch noodzakelijke cookies
Meer informatie
Alles accepteren
Meer informatie

U-vormige douches

Gefilterd
+Product categorie (Douchedeuren en douchewanden)
+deur type
  • Draaideur met vaste wand in lijn. Deur sluit op vaste wand. Opening naar buiten
  • Draaideur opent naar binnen en buiten
  • Draaideur met vaste wand in lijn. Deur sluit op vaste wand. Opening naar buiten en binnen
  • Draaideur met vaste wand in lijn. Opening naar buiten en binnen
  • Draaideur 2 delig met opening naar binnen en buiten
  • Draaideur 2 delig met vaste wand in lijn. Opening naar buiten en binnen
  • Schuifdeuren 2 delig
  • Schuifdeuren 3 delig
  • Vouwbare deuren
+Hoogte
PUR PU13P Een U opstelling
PUR PU13 Een U opstelling
AMALIA D35S2 Een U opstelling
CADURA CA13 Een U opstelling
CADURA CA31C Een U opstelling
CADURA CA2C Een U opstelling
CADURA CAS2 Een U opstelling
DIVERA D22T1 Een U opstelling
DIVERA D22T13 Een U opstelling
DIVERA D22T13 Een U opstelling
DIVERA D22T31 Een U opstelling
DIVERA D22T31 Een U opstelling
DIVERA D22T2 Een U opstelling
DIVERA D22T2 Een U opstelling
DIVERA D22T32 Een U opstelling
DIVERA D22T32 Een U opstelling
DIVERA D22DE2B+D22F1
DIVERA D22ERB+D22F1
DIVERA D22S2B Een U opstelling
DIVERA D22S2B Een U opstelling
DIVERA D22K Een U opstelling
DIVERA D22K Een U opstelling
DIVERA D22S3 Een U opstelling
DIVERA D22SE2B+D22F1