TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING
We gebruiken cookies op onze website om het gebruik te analyseren en om de functionaliteit en inhoud te verbeteren. Met uw toestemming steunt u ons bij het verder vormgeven van onze website. U kunt het gebruik van cookies via uw browser beperken of voorkomen of bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Als u uw toestemming geeft, kunt u deze te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.

Alleen technisch noodzakelijke cookies
Meer informatie
Alles accepteren
Meer informatie

Advies voor maatregelen

Links / Rechts Onthouden:

Hoe moet ik meten?

In nis

In nis

1 De breedte op verschillende niveau's meten.
2 Controleert U of de muren in het Lood staan en geef de afwijkingen nauwkeurig aan.
3 Het niveau van de opvangbak (of van de vloerniveai) controleren en het gebrek aangeven.
In hoek

In hoek

1 De breedte van de muren aan de buitenkant douchebak opmeten.
2 Controleert U of de muren in het lood staan en geef de afwijkingen nauwkeurig aan.
3 Controleer de douchebak of douchevloer of deze waterpas staat.
Een U opstelling

Een U opstelling

1 De breedte van de muren aan de buitenkant douchebak opmeten.
2 Controleert U of de muren in het lood staan en geef de afwijkingen nauwkeurig aan.
3 Controleer de douchebak of douchevloer of deze waterpas staat.