TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING
We gebruiken cookies op onze website om het gebruik te analyseren en om de functionaliteit en inhoud te verbeteren. Met uw toestemming steunt u ons bij het verder vormgeven van onze website. U kunt het gebruik van cookies via uw browser beperken of voorkomen of bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Als u uw toestemming geeft, kunt u deze te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.

Alleen technisch noodzakelijke cookies
Meer informatie
Alles accepteren
Meer informatie

Installatiemethode

Op douchebak

Montage op douchebak

Deuren en zijpanelen worden in standaard of in maatwerk altijd met een inspringmaat van ( 7 tot 26 mm afhankelijk van model) vanaf buitenkannt douchebak gemonteerd.
Op de vloer

Montage op vloerniveau

Montage van maatwerk producten
De wanden zullen zonder intrekken gemonteerd worden.

Als U een standaard product wilt monteren
Bij twijfel altijd de technische service raadplegen
Mocht uw maat niet in de technische opgave staan, is maatwerk noodzakelijk.
Op het platform

Installatie op platform

Deuren en zijpanelen worden in standaard of in maatwerk altijd met een inspringmaat van ( 7 tot 26 mm afhankelijk van model) vanaf buitenkannt douchebak gemonteerd.